Причаоница ”Реч по реч”

20 августа 2017
2069

На тему по избору корисника, водитељ причаонице – гост установе, започиње  разговор корисника на задату тему и  усмерава разговор у правцу конструктивне дебате.